Les relacions de la UE amb la Xina després de la Covid-19

La crisi Covid-19 té el potencial de remodelar l'ordre mundial. Reestructurar l'ordre mundial implica que les relacions entre països i entre països i institucions canviaran. Enmig de tot el flux, [...]