El departament d’Acció, Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha obert un procés de selecció per ocupar la plaça de delegat/da del Govern al Senegal. Tindrà la seu a Dakar i una retribució de 87.455,88 euros bruts. La data límit de presentació dels aspirants és el 7 de desembre de 2020.

Les principals funcions del delegat seran facilitar la representació institucional del Govern de la Generalitat al Senegal i a Gàmbia, dirigir, supervisar i impulsar l’activitat de la delegació, facilitar les funcions de prospecció del Govern respecte a Costa d’Ivori, Nigèria, Ghana i Mali, i dirigir la coordinació de les oficines sectorials del Govern a l’exterior que actuïn en la seva àrea d’influència.

Per optar a la plaça cal disposar d’una llicenciatura o grau i dominar el català, l’anglès i el francès (nivell C1 o equivalent). També es valorarà tenir experiència professional en funcions de direcció i en l’àmbit de les relacions internacionals, del comerç internacional o d’organismes internacionals, disposar d’una llicenciatura o grau en ciències polítiques, relacions internacionals, economia, dret o altres ciències socials i comptar amb un màster o postgrau en estudis europeus, cooperació al desenvolupament, relacions internacionals o dret o comerç internacionals, entre d’altres.

Les persones interessades han d’enviar una carta de motivació i el seu CV personal a [email protected], indicant a l’assumpte “EXI207-20” i al cos del missatge les dades personals i de contacte. El CV ha d’incloure les formacions i titulacions, l’experiència professional relacionada amb les funcions de la plaça i els coneixements orals i escrits del català, l’anglès i el francès.