La delegació del Govern als Països Nòrdics, amb seu a Estocolm, ha obert la convocatòria per una plaça de tècnic/a de relacions institucionals. La retribució anual bruta és  de 53.667,26 euros i el termini de presentació de candidatures finalitza el 31 de desembre de 2019.

Entre els requisits que s’exigeixen en la convocatòria per als aspirants és que hauran de disposar de titulació de grau o superior; experiència en tasques similars, preferentment en l’àmbit de l’administració pública i disposar d’excel·lents coneixements orals i escrits d’alguna llengua nòrdica (escandinava), preferentment el noruec.

En les tasques que s’assignen en la plaça de tècnic/a de relacions institucionals de la delegació del Govern als Països Nòrdics destaquen l’elaboració de documentació de suport, notes d’informació i de continguts vinculats als àmbits de seguiment assignats; cercar la documentació jurídica, política i tècnica que li sigui requerida, analitzar-la, i, si s’escau, fer-ne el tractament que correspongui i donar suport als projectes de la delegació, particularment de relacions institucionals.

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts han de fer arribar la seva sol·licitud mitjançant una carta de presentació i el seu CV a la Delegació del Govern als Països Nòrdics per correu electrònic a l’adreça [email protected] .