La delegació del Govern als Balcans, amb seu a Zagreb (Croàcia) ha obert la convocatòria per a la contractació d’un tècnic/a de comunicació i relacions públiques. La remuneració anual bruta és de 39.029,83 euros i la contractació és pel període d’un any. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 19 de juliol de 2019 a la mitjanit.

Entre els requisits per optar a la plaça és la formació de grau superior, preferiblement en Comunicació, Relacions Públiques o similar, amb especialització en relacions internacionals, institucionals o similar, una experiència mínima de tres anys en mitjans i/o gabinets de comunicació, com a analista i estratega digital i experiència en la gestió de projectes i organització d’esdeveniments institucionals.

A més, els candidats hauran de disposar del coneixement oral i escrit de la llengua croata (nivell nadiu o equivalent), de la llengua anglesa alt, de la llengua catalana alt i coneixements d’ofimàtica.

Les funcions que s’indiquen en l’oferta són la de gestionar els canals de comunicació de la delegació (web, newsletter i xarxes socials); crear continguts (text, vídeo, gif); redactar dossiers informatius i notes de premsa; mantenir el contacte diari amb els mitjans de comunicació i els proveïdors de continguts (agències de comunicació i RRPP) i organitzar els actes públics i les rodes de premsa de la Delegació als Balcans, entre d’altres.

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts han de fer arribar la seva sol·licitud (carta de motivació) i el seu CV a la delegació del Govern als Balcans per correu electrònic a l’adreça [email protected]