El Govern català ha obert el concurs públic per a la plaça de tècnic de relacions institucionals a la Delegació del Govern davant la Unió Europea del departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Entre les funcions que es detallen destaquen el de mantenir les relacions institucionals de la delegació en l’àmbit professional del Benelux i fer un seguiment i promoure les iniciatives de cooperació entre Catalunya i el Benelux. Es valorarà els coneixements de les llengües de català, castellà, francès, anglès i neerlandès.

El  contracte és d’un any de durada segons el règim local belga i un sou és de 37.190,12 euros. Els candidats poden presentar-s’hi fins el 7 de juny.

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts han de fer arribar la seva sol·licitud i el seu CV a la Delegació del Govern davant la UE per correu electrònic a l’adreça [email protected]