Foto: UChicago

El departament de Llengües i Literatures Romàniques de la Universitat de Chicago ha obert una convocatòria per una plaça de professor a temps parcial de català per als trimestres d’hivern (gener-març) i primavera (abril-juny) del curs 2020-2021.

Entre les tasques que fixen les bases de la convocatòria destaquen l’ensenyament de cursos d’estil de seminari amb un enfocament comunicatiu altament interactiu i la preparació, correcció i avaluació de les tasques i els materials de prova.

En funció de les necessitats curriculars del departament, el candidat seleccionat pot impartir entre un i quatre cursos per any acadèmic. Els cursos d’idiomes es fan en català, però els cursos de cultura es poden impartir en català o anglès. El 2020-21, el salari per curs és de 7.000 dòlars.

Els aspirants hauran de demostrar el títol d’un màster o equivalent en estudis catalans o un camp relacionat, un domini mitjà avançat de català segons les directrius de l’ACTFL i almenys un any d’experiència ensenyant a la universitat o al nivell post-secundari.

Aquells que vulguin presentar la seva candidatura ho hauran de fer en aquest enllaç. La revisió de les sol·licituds començarà el 15 de novembre i continuarà fins que s’ocupin les places o es tanqui la publicació.