David Ros és membre de la comissió d’economia catalana del Col·legi d’Economistes. A més, és l’autor del treball Estudi de l’impacte del frau electoral del 21D sobre els resultats i la composició del Parlament de Catalunya, publicat per la Revista de Catalunya.

En aquest estudi advertiu del “trencament de la cadena de custòdia” dels vots per correu com a element clau en el possible frau electoral: A què us referiu amb aquest trencament?

Existeix un trencament de la cadena de custòdia en el vot per correu en el moment que un votant diposita el seu vot al mostrador de Correus. A partir d’aquell moment la custòdia del vot no està intervinguda ni per apoderats ni interventors dels partits polítics. Quan el dia de la votació el president de la mesa introdueix a l’urna els vots arribats per Correus, no hi ha cap garantia de que sigui el mateix que va lliurar el votant. En el vot exterior, passa exactament el mateix. L’organització Catalans al món ha denunciat, també, el trencament de la cadena de custòdia en el vot exterior i, en concret, ha denunciat l’obertura de sobres de votació.

Com s’ha pogut manipular els vots emesos per correu?

La manipulació, tècnicament, és molt fàcil de fer. Hem pogut observar que al sobre de votació per correus s’hi posa un adhesiu amb el nom del remitent i del destinatari. Aquest adhesiu, si es disposa dels medis necessaris, es pot reimprimir en tot moment i, per tant, es pot reproduir un altre sobre de votació amb un adhesiu idèntic.

L’organització Catalans al món ha denunciat, també, el trencament de la cadena de custòdia en el vot exterior i, en concret, l’obertura de sobres de votació

Quines evidències aporteu per a afirmar que s’hagi produït aquest frau electoral en favor de les candidatures unionistes?

El frau electoral tal com he dit, si es disposa dels mitjans d’Estat, és tècnicament molt fàcil de fer. Qui el fa té cura de fer-ho molt efectiu i no deixar rastre. Tanmateix hi ha hagut evidències, recollides per diferents testimonis que s’esmenten en l’estudi que he elaborat. Testimonis als que he preguntat afirmen que varen observar que els primers vots de l’urna, els que estaven a sobre, que eren els que provenien del vot per correu, eren vots a favor d’una candidatura unionista. Però, diuen alguns d’aquests testimonis que a partir dels primers vint o trenta vots varen quedar tranquils ja que la resta de vots va ser més variats. El problema és que a tot Catalunya, considerant totes les meses, aquest pocs primers vots de cada urna, sumen al final més de 81.000 vots.

Respecte els vots emesos en espais consulars i diplomàtics espanyols, advertiu també de possibles actuacions fraudulentes. Quines en concret i com podrien evitar-se en aquest immediat cicle electoral que tenim al davant?

El meu treball, apart dels testimonis personals que recullo, és recopilatori, i he tingut en compte les denuncies rebudes pel Síndic de Greuges, la informació dels Democracy Volunteers i fonamentalment el que fa constar en el seu informe l’organització Catalans al món. Aquesta organització posa en evidència varis fets: Primer, que tenen localitzats al món 316.000 catalans dels quals estaven inclosos al CERA 226.394 electors. Segon, que el sistema de votació, basat en el vot pregat obstaculitza seriosament les possibilitats de votar. Així van aconseguir-ho efectivament tant sols 27.231 votants, un 12 % (quan la participació interior va ser del 81,94 %). I tercer, que la cadena de custòdia es trenca també aquí. Afirmen que el procediment impedeix de garantir que un vot emès arribi a destí, i si arriba, tampoc hi ha cap garantia que sigui el mateix que s’ha emès.

Segons els vostres càlculs, en quin percentatge es poden veure alterats els resultats a Catalunya?

Del cert és impossible saber-ho. Però vaig considerar que no era suficient saber que hi ha frau, i que s’havien de fer unes hipòtesis per saber quin impacte havien tingut sobre els resultats del 21-D. Segons la modalitat del frau (presencial, vot per correu o vot exterior) vaig fer diferents hipòtesis que crec versemblants. Després de fer els diferents supòsits l’independentisme tenia, com a conseqüència de l’estimació del frau, majoria absoluta amb una forquilla entre el 49,64 i el 50,22 % (segons els dos supòsits estudiats) i superaria entre un 9 % i un 10 % el vot contrari a la independència. El frau electoral i l’obstaculització del vot haurien desvirtuat la composició del Parlament de Catalunya. Com a conseqüència dels dos efectes, frau electoral i efecte obstaculització, Ciutadans hauria obtingut 6 escons de més. Sense frau aquests escons correspondrien a la resta de formacions, de tal manera que haurien obtingut respectivament un diputat més el PSC, un diputat més el PP, un diputat més JxC, un diputat més ERC, les CUP n’haurien obtingut dos més i els Comuns tindrien els mateixos diputats. No conec que s’hagin pres mesures per evitar les mancances i deficiències del sistema electoral. El meu convenciment és de que en tant no es resolguin aquestes febleses del sistema, quan convingui, no dubto que es faran per qui les pugui fer.

Estic convençut que no ho hem vist tot, ja que d’una part el poble de Catalunya, malgrat les dificultats, ha expressat de moltes maneres el que vol, i de l’altra, l’Estat seguirà defugint una solució negociada a aquestes aspiracions

És previsible que es tornin a produir les dinàmiques de frau denunciades a l’estudi respecte les darreres eleccions al Parlament?

El 21-D, a l’igual que al 27-S, i a l’1-O, l’Estat s’hi jugava molt. Ningú dubta dels recursos polítics, econòmics, mediàtics, d’ordre públic, electorals… i de tot tipus Operación Cataluña, ¿Qué haría usted por España?… emprats per evitar una expressió clara i contundent del poble de Catalunya a favor de la independència. Per tant, estic convençut que no ho hem vist tot, ja que d’una part el poble de Catalunya, malgrat les dificultats, ha expressat de moltes maneres el que vol, i de l’altra, l’Estat seguirà defugint una solució negociada a aquestes aspiracions. El vot per correu segueix sense ser intervingut, els obstacles al vot exterior es mantenen, el vot exterior segueix sent pregat… No conec que s’hagin pres mesures per evitar les mancances i deficiències del sistema electoral. El meu convenciment és de que en tant no es resolguin aquestes febleses del sistema, quan convingui, no dubto que es faran per qui les pugui fer.