Foto: Sergi Mata és el director de l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Nova York i Washington (Estats Units) [ACCIÓ]

Quin impacte té la crisi sanitària provocada per la Covid-19 sobre l’economia dels Estats Units? Com poden afectar les empreses catalanes amb negocis al país les mesures que ha pres el govern? Quines oportunitats de negoci hi haurà als Estats Units en els propers mesos? Ho explica Sergi Mata, director de l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Nova York i Washington.

Quin pes té l’exportació catalana als Estats Units?

És també un dels principals socis comercials de Catalunya. De fet, l’any 2019 el total de les exportacions catalanes a aquest mercat van superar els 2.600 milions d’euros (un 5,3% més respecte l’exercici anterior), mentre que 10.200 empreses catalanes hi van vendre els seus productes.

Quins són els principals productes que exporta Catalunya als Estats Units?

La maquinària (amb un 13,3% del total de l’any 2019, que suposa un volum de 353,8 milions d’euros) i els productes farmacèutics (un 10,6%, 283 milions d’euros). Aquests són, precisament, dos dels sectors que concentraran més oportunitats per a les empreses catalanes que facin negocis als Estats Units, tant aquelles que hi exporten com les que hi tenen establiment físic. De fet, els Estats Units és el segon país amb més filials catalanes, amb 640, segons dades del 2018.

Com està afectant la pandèmia sanitària el clima empresarial i econòmic?

La principal diferència amb Europa és que la decisió de tornar a obrir l’economia depèn de cadascun dels estats i per tant, estem veient velocitats molt diferents. Una altra dada que ja coneixem és la del PIB, que durant el primer trimestre de l’any ha patit una caiguda del 4,8%. Els experts vaticinen que a finals d’any es pot arribar a un descens de l’economia d’entre el 5% i el 7%.

Hi ha motius per a l’optimisme?

Es calcula que la recuperació s’iniciï ràpidament i que en dos anys s’hagi tornat a la situació en què estàvem abans de la pandèmia. En aquest sentit, cal tenir present que els Estats Units tenen una gran confiança en la seva capacitat de recuperació. Aquesta actitud és històrica i s’ha vist en crisis anteriors, fins i tot de segles enrere. Això sí, aquesta recuperació serà a un ritme desigual segons cada sector, per descomptat.

Quin és l’impacte sobre l’ocupació?

Setmanalment es donen a conèixer les dades d’atur, que actualment superen els 33 milions de persones. I del conjunt dels aturats, molts estudis creuen que un terç no recuperarà la seva feina en els propers mesos, una situació que contrasta molt amb les dades del mes de febrer, durant el qual gairebé hi va haver plena ocupació al país.

I quines mesures poden afectar aquelles empreses catalanes que no tenen presència física als Estats Units?

La mesura que més clarament pot afectar els negocis de les empreses catalanes ara mateix és l’impediment d’entrar al país. Actualment només poden entrar als Estats Units procedents d’Europa aquelles persones que són americanes o que tenen residència permanent al país. I precisament, pel que fa als tràmits d’aquests permisos de residència, ara mateix aquests procediments estan aturats durant 60 dies.

Aquestes mesures afecten també les mercaderies?

Pel que fa a les mercaderies, actualment no hi ha limitacions, més enllà de les possibles dificultats de transport derivades de la pandèmia. Es pot seguir exportant des de Catalunya sense cap problema i els Estats Units no estan posant cap restricció a l’entrada de productes; les limitacions només afecten ara mateix el desplaçament de persones.

Amb totes aquestes transformacions, quines oportunitats veuen des de les Oficines d’ACCIÓ als Estats Units per a les empreses catalanes actualment?

Una qüestió molt rellevant que estem veient és el trencament de les cadenes de subministrament del sector de l’alimentació. Això és molt rellevant per a les empreses catalanes, tant per les que estan exportant als Estats Units com per les que hi estan implantades, que podran trobar oportunitats per cobrir aquests buits que s’estan generant en les cadenes de valor.

I a mitjà termini quines oportunitats poden sorgir?

La creació de noves indústries i els canvis en les cadenes de subministrament obren portes a moltes empreses catalanes des sectors com els de la maquinària industrial, que ja tenen una tradició molt important d’exportació als Estats Units. Aquest mercat percep la tecnologia catalana com un producte de molt bona qualitat i accessible a preus interessants. Serà el cas, per exemple de maquinària per al sector de l’alimentació o fins i tot del packaging. D’altra banda, són evidents les oportunitats lligades al sector de les ciències de la vida i la biotecnologia, els serveis mèdics digitals o els equipaments mèdics. Així mateix, aquesta nova normalitat comportarà noves necessitats i, per tant, oportunitats en l’àmbit de les tecnologies aplicades al sector logístic, solucions per al teletreball o la fabricació 3D, un àmbit que a Catalunya concentra empreses interessants.

Com poden ajudar les Oficines d’ACCIÓ als Estats Units a superar els obstacles que pot trobar actualment l’empresa catalana per accedir a aquest mercat o a seguir treballant-hi?

Des de les oficines d’ACCIÓ continuem assessorant i acompanyant moltes empreses catalanes que ja tenien projectes a Estats Units, tant les exportadores com les que hi estan ubicades. En aquests moments d’incertesa, ens estem centrant en ajudar-les a entendre totes les mesures que està posant en marxa l’administració des de diferents nivells i com se’n poden beneficiar, que és molt rellevant. Els donem suport legal i molt especialment en l’àmbit laboral i a entendre quina és la situació de cada sector específic, tant des de l’àmbit dels serveis com industrial. Les empreses es veuen més o menys impactades per la situació segons a quin sector es dediquin, de manera que ens centrem molt en oferir-los aquest assessorament segons les seves circumstàncies.

I com les poden ajudar a aprofitar les noves oportunitats?

Seguim treballant per ajudar-les a entrar al mercat, per exemple, assessorant-les per arribar a potencials clients o a detectar el millor canal de comercialització per a sectors concrets. Hem de tenir present que en aquest context, molts mecanismes que l’empresa utilitzava tradicionalment per arribar als seus clients estan desapareixent o transformant-se (com és el cas de les fires, per exemple) i des d’ACCIÓ podem cobrir aquests buits des del terreny. En aquesta línia, també estem treballant perquè cada vegada més empreses que utilitzen canals tradicionals d’arribada a clients utilitzin altres vies, com l’e-commerce, per exemple a través de marketplaces generalistes o especialitzats o treballant una estratègia digital per posicionar-se. La demanda hi és i les oportunitats també, però la recuperació, com hem comentat, serà molt diferent segons cada sector.

Addicionalment, des d’ACCIÓ també s’assessora les empreses catalanes per accedir als fons que ofereixen organismes multilaterals com ara el Banc Mundial o la ONU. Com s’han vist afectats aquests processos com a conseqüència de la pandèmia?

Aquestes organitzacions multilaterals estan incrementant els fons que concedeixen a empreses i el nombre de licitacions són similars a les que hi havia abans de la Covid-19. El que sí que hem identificat és que una gran part del seu pressupost s’està destinant a projectes que tenen a veure amb la pandèmia, tant des del punt de vista mèdic com de solucions tecnològiques. Aquest mercat no ha caigut com a conseqüència de la crisi sanitària, sinó tot el contrari. I ja hi ha empreses catalanes que se n’estan beneficiant.