La delegació del Govern de la Generalitat a França ofereix una plaça de pràctiques no remunerades curriculars i/o extracurriculars a al seva oficina de París durant el segon quadrimestre del curs 2021/2021 (gener/febrer – juny 2021), amb la possibilitat de fer estades també a l’estiu, de juliol a setembre.

S’hi poden presentar estudiants de fins a 14 universitats catalanes amb les quals el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència té signats convenis de cooperació educativa. L’estada serà d’entre 3 i 5 mesos amb un mínim de 20 hores setmanals, i la durada s’ajustarà a la quantitat d’hores exigides al currículum de l’estudiant.

La persona seleccionada participarà en l’activitat habitual de la delegació i col·laborarà en les tasques pròpies de l’equip tècnic, inclòs el seguiment de l’actualitat a França, la redacció i traducció de textos, l’assistència en la preparació d’actes organitzats per la delegació, redacció d’informes i notes de premsa, suport en l’alimentació de les bases de dades i altres funcions que se li puguin encomanar. En acabar l’estat, l’estudiant haurà de realitzar un informe final de pràctiques.

Per optar a la plaça cal estudiar Ciències Polítiques i de l’Administració, Comunicació Internacional, Dret, Economia, Relacions Internacionals o Traducció/Interpretació i tenir unes competències avançades de francès.

Les persones interessades han d’enviar una carta de motivació i un CV a [email protected], especificant el període de pràctiques desitjat (segon quadrimestre o estiu) i el nivell de francès.