La North American Catalan Society (NACS) ha obert la convocatòria de beques de matrícula per cursar assignatures del grau de llengua i literatura catalanes de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) durant el curs acadèmic 2020-21. Compta amb el suport de l’Institut Ramon Llull.

La finalitat de les beques que promou la NACS és oferir una introducció als estudis de llengua, literatura i cultura catalanes, poder adquirir competències específiques en aquests àmbits d’estudis i millorar el nivell de català. Estan destinades a finançar les despeses derivades de la matrícula de la UOC.

Els estudiants interessats hauran de consultar individualment amb la seva universitat la transferència de crèdits dels cursos fets a la UOC.

Els requisits per sol·licitar les beques són tenir un coneixement i un domini de la llengua catalana al nivell B1; tenir estudis iniciats o finalitzats de llengua i literatures catalanes a nivell universitari; ser estudiant o titulat d’una universitat al Canadà i als Estats Units.

Les sol·licituds s’han d’enviar a la secretària de la NACS, Aurélie Vialette ([email protected]) abans del 2 de novembre de 2020. La NACS comunicarà la decisió sobre la concessió de beques abans del 9 setembre de 2020.