Font: TMaaS

El projecte TMaaS, la plataforma que ofereix als ciutadans i als governs locals una visió eficient del que passa a la seva ciutat en termes de mobilitat multimodal, cerca experts de mobilitat urbana en el marc de la iniciativa Accions Urbanes Innovadores (UIA). La convocatòria finalitza el 29 de març.

L’oferta està dirigida a professionals que tinguin un coneixement acadèmic i un mínim de set anys d’experiència en tres països diferents de la UE sobre mobilitat urbana. Així, els candidats hauran de demostrar coneixement i experiència sobre els dels mecanismes, eines i mètodes per a la implementació de projectes urbans innovadors.

A més, els requisits són el coneixement oral de la llengua anglesa (escrita i parlada) i d’una tercera llengua de la Unió Europea. El projecte contractarà a l’expert per un període màxim de 38 dies. La retribució diària d’experts es fixa en 750 euros, IVA inclòs. Aquests pagaments es finançaran al programa marc de la iniciativa Accions Urbanes Innovadores (UIA).