Font: Port de Barcelona

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), les exportacions de productes d’alta tecnologia han augmentat un 1,2% i les de nivell mitjà alt, un 2,3%. Aquesta xifra rau de l’exportació de productes industrials per valor de 67.839,5 milions d’euros l’any 2018, que augmenta un 0,6% respecte a l’any anterior. En canvi, les exportacions dels productes de nivell tecnològic mitjà baix i baix han disminuït (‑4,2% i -0,1% respectivament).

Les exportacions d’alta tecnologia han evolucionat a l’alça al llarg de l’any, després d’una primera meitat de l‘any on les vendes van disminuir, i han assolit un valor de 7.399,8 milions d’euros l’any 2018, que representa l’11% del total d’exportacions industrials. L’augment de les exportacions d’alta tecnologia (1,2%) es deu a l’increment de les vendes de productes farmacèutics (1,6%), ja que els productes informàtics, electrònics i òptics han disminuït lleugerament (-0,2%). Les vendes a fora de la Unió Europea han augmentat (4,0%), però les destinades a la UE han disminuït (-1,4%).

Les vendes a l’estranger de productes industrials de nivell mitjà alt, que representen pràcticament la meitat de les exportacions industrials, han assolit un valor de 33.137,8 milions d’euros el 2018, xifra que suposa un augment del 2,3% en relació amb l’any anterior. Tots els productes d’aquest nivell han augmentat i destaquen els productes químics, amb un increment del 3,5%. Per àrees geogràfiques, les vendes han augmentat tant a la Unió Europea com a la resta del món (1,1% i 4,9% respectivament).