Les vendes dels cellers de les DO catalanes al món van disminuir un 36% el 2019 -un 23% a Europa i un 13% a la resta de països-. És una de les dades que recull i permet comparar la nova eina de consulta estrenada per l’INCAVI, que per primer cop desgrana la producció de tots els cellers catalans des del 2015 fins el 2019.

Pel que fa al global d’ampolles venudes arreu del món, durant el 2019 les DO en van comercialitzar 100,8 milions, 47 dels quals es van vendre a Catalunya. En conjunt, això representa una disminució del 5,8% en comparació a fa quatre anys.

El mercat estatal baixa gairebé un 16%, amb la comercialització de 17,7 milions d’ampolles. La facturació global també disminueix amb 52,2 milions d’euros, gairebé un 17% menys. Pel que fa el mercat europeu, s’hi van destinar 23 milions d’ampolles de vins, un 3% menys que al 2018, per un valor de 59 milions d’euros.

Els principals mercats són el Regne Unit, Estats Units, Alemanya, Canadà i Suècia

Per a la resta del món, es van comercialitzar un total de 13 milions d’ampolles per un valor de 49,4 milions d’euros, un 11% menys que al 2018. Els principals mercats són el Regne Unit, Estats Units, Alemanya, Canadà i Suècia.

Segons l’INCAVI, la baixada en la comercialització de vins (un 5% menys que l’any anterior) es deu a què les veremes de 2017 i de 2018 van ser menys productives, a causa de la sequera i del míldiu, respectivament.

L’INCAVI ha avançat que està treballant per tal de poder oferir dades actualitzades de l’any 2020 que permetran oferir una radiografia de l’estat del vi català i l’afectació que ha pogut tenir la pandèmia, amb dades tancades de verema 2020 i l’informe Nielsen sobre consum de vi català al 2020.