Font: URV

El projecte de recerca Validació de l’instrument coaching La salut després de l’ictus, impulsat a la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), ha obtingut el primer premi internacional al millor projecte d’infermeria neurològica, un guardó que atorga la Societat Espanyola d’Infermeria Neurològica (SEDENE).

L’objectiu és validar el Health coaching com un instrument que permet a les persones que han patit un ictus “prendre consciència sobre el seu comportament i poder marcar-se un objectiu de canvi focalitzat en la seua pròpia salut”, explica la professora Sílvia Reverté, investigadora del departament d’infermeria de la universitat.

El projecte premiat van presentar-lo la doctoranda Mireia Larrosa i Sílvia Reverté, directora de la tesi i professora al campus Terres de l’Ebre. Es tracta d’una investigació que també compta amb la participació d’investigadors del Servei de Neurologia de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa: el neuròleg responsable de la Unitat Funcional Neurovascular, Josep Zaragoza, i la infermera Noemí Bernardó, entre altres. Té una durada d’un any, prorrogable a dos, i es posa en marxa aquest desembre.

L’estudi es farà a un centenar de pacients, homes i dones de més de 18 anys, amb un diagnòstic d’ictus confirmat de més de tres mesos i sense afectació neurològica greu. Per validar l’eina, els pacients que participaran a l’estudi respondran un test amb deu ítems, que hauran de valorar en funció del seu grau de satisfacció.

Larrosa i Reverté van rebre el premi internacional al millor projecte d’infermeria neurològica, que es va lliurar al XXVI Congrés Anual de la Societat Espanyola d’Infermeria Neurològica i al II Congrés Internacional d’Infermeria Neurològica, que va tenir lloc a Sevilla. Aquest primer premi està valorat en 2.500 euros.