Catorze projectes amb participació catalana han superat la primera fase d’aprovació d’una nova convocatòria oberta del Programa Operatiu de Cooperació Transnacional Sud-oest (SUDOE) 2014-2020. És el resultat de la reunió del Comitè de Programació de SUDOE reunit a Tolosa de Llenguadoc. En aquesta convocatòria es van presentar 31 projectes amb participació catalana d’un total de 127, dels quals 41 han passat a la segona fase, 14 d’ells amb participació catalana, tres d’ells com a líders del projecte. El programa SUDOE té un pressupost de 22.900.000 euros.

Aquest programa, aprovat per la Comissió Europea, dóna suport al desenvolupament regional del sudoest d’Europa, finançant projectes transnacionals a través del fons FEDER. Els àmbits dels projectes es centren en fomentar la competitivitat i la internacionalització de les pimes del sud-oest europeu, contribuir a una major eficiència de les polítiques en matèria d’eficàcia energètica i protegir el medi ambient i promoure l’eficàcia dels recursos. Entre les entitats catalanes que han passat el tall en aquesta convocatòria destaquen el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya,  TEXFOR (Confederació de la Indústria Tèxtil), ACCIÓ (Agència per a la Competitivitat de l’Empresa) o la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

Els projectes seleccionats hauran de presentar la candidatura complerta fins al 29 de març. L’Autoritat de Gestió del Sudoe oferirà un seminari adreçat als projectes que hagin passat a la segona fase els dies 12 i 13 de febrer a Santander.