L’Institut Ramon Llull ha rebut una quinzena de projectes de traducció d’obres d’autors clàssics de la literatura catalana a l’anglès, neerlandès, rus, portuguès, búlgar, txec, romanès, francès i polonès.

Els traductors que participen al programa faran la traducció d’un extracte de l’obra i elaboraran materials de promoció dels següents autors: Joanot Martorell, Miquel Bauçà, Joan Sales, Otília Castellví, Pere Calders, Maria Mercè Marçal, Manuel de Pedrolo, Joaquím-Amat Piniella, Joan Salvat-Papasseit, Santiago Rusiñol, Jesús Moncada, Llorenç Villalonga i Montserrat Roig.

El programa consisteix en la contractació dels serveis de traducció, a qualsevol llengua, i en l’elaboració de materials de promoció d’un autor i obra amb vista a la seva internacionalització que s’adiguin als criteris de valoració i a les línies estratègiques.

El Llull va posar en marxa un programa de suport específic per a traductors literaris del català i l’occità (en la seva varietat aranesa) a d’altres llengües amb l’objectiu, d’una banda, de fomentar la promoció internacional dels autors patrimonials de la literatura catalana i aranesa i, de l’altra, d’impulsar la trajectòria professional de traductors, tot fomentant el seu rol de prescriptors entre el sector editorial internacional.