Una quinzena d’empreses socials catalanes podran intercanviar coneixements i bones pràctiques amb Suècia, Alemanya i Irlanda durant un any. El projecte, que està cofinançat pel Programa COSME de la Unió Europea, ha escollit ACCIÓ per liderar-lo per la seva reconeguda experiència en l’acompanyament a la internacionalització de les empreses socials, camp on és pionera.

A part d’ACCIÓ, les entitats que intercanviaran coneixements i bones pràctiques sobre els serveis que es poden oferir a les empreses socials. Cada entitat oferirà la seva expertesa en algun àmbit del desenvolupament empresarial. En el projecte hi participaran una cinquantena d’empreses socials europees.

En el cas d’ACCIÓ, en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, compartirà la seva experiència en la internacionalització d’empreses socials vehiculat en el servei d’Economia Social Internacional, promogut pel Programa Economia Social de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, i el seu model de missions empresarials per al tercer sector social.

“Aposta encertada”

Per al conseller delegat d’ACCIÓ, Joan Romero, haver estat capaços de captar el lideratge d’un nou projecte europeu com el RESET “demostra que l’aposta per ser pioners en la internacionalització de l’economia social, estandarditzant un mètode adaptat a les seves característiques, ha estat encertada”.

Romero també destaca que “el projecte RESET ens permetrà seguir desenvolupant els passos fets amb el projecte RaiSE, també liderat per ACCIÓ en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i posar en valor l’important rol que jugaran les empreses socials en la recuperació econòmica”.

Un dels principals objectius de la Comissió Europea amb el projecte RESET és alinear la necessària recuperació dels efectes derivats de la COVID-19 amb l’impuls a les empreses d’economia social.