La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya promou les Beques Canigó dirigides a aquelles persones que tenen interès a realitzar pràctiques d’estudi o treball en organitzacions internacionals públiques de caràcter intergovernamental i multilaterals i a les institucions de la Unió Europea, amb una estructura orgànica permanent i independent.

Entre els requisits que es demanen als candidats és ser major d’edat, disposar de la nacionalitat europea, acreditar residència efectiva a Catalunya d’un mínim de 2 anys discontinus, tenir titulació universitària,
disposar del nivel C de català o equivalent i  no haver estat beneficiari amb anterioritat d’una beca Canigó.

La durada de la beca serà la de l’estada en l’organització internacional, amb un límit mínim de tres mesos i un límit màxim de nou mesos. El període d’execució de les activitats objecte de la beca s’inicia a partir de l’1 de gener de l’any de la convocatòria i ha de finalitzar abans del 31 de desembre dels dos anys posteriors a la convocatòria corresponent. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 23 d’agost.