Font: Casal Català Brussel·les

El Casal Català de Brussel·les, la delegació del Govern davant la Unió Europea i el Centre Balears Europa reediten el concurs de relats curts en català de cara a la festivitat de Sant Jordi. Fins el 10 d’abril, hi podran participar persones a partir de 8 anys i que amb la condició que el relat tingui alguna referència (implícita o explícita) de Brussel·les.

El concurs està dividit en quatre categories: A (de 8 a 12 anys), B (de 13 a 16 anys), C (de 16 anys en endavant), D (adults de llengua estrangera – nivell bàsic) i E (adults de llengua estrangera – nivell intermedi i suficiència). En les categories A i B es podrà participar de forma individual o en grup amb un màxim de tres persones.

El text pot ser de gènere i estil lliure, de ficció i no-ficció i l’extensió ha de ser un màxim de dos fulls escrits en lletra Times New Roman, 12. El relat haurà de ser escrit en llengua catalana i haurà d’anar signat amb pseudònim. Per participar al concurs cal inscriure’s enviant un correu electrònic a [email protected] i adjuntar l’arxiu amb el relat signat només amb el pseudònim en format PDF.

El jurat està format per Alba Pigrau, professora de català del Casal Català de Brussel·les; Antoni Vicens Vives, responsable de l’oficina del Centre Balears Europa davant la Unió Europea i Meritxell Serret, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea.

El premi consistirà en un lot gastronòmic i es lliurarà el 21 d’abril al Catalan After Work Drinks. És imprescindible que el guanyador assisteixi a l’acte. En cas contrari, el premi serà per a la persona immediatament per sota seu, i així successivament fins que la persona sigui present a la sala. En cas que no hi trobem ningú, el premi quedarà desert.