Una parada d’alimentació d’un mercat de Tànger, al Marroc [Foto: Freepik]

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ha executat la segona fase del programa de desenvolupament i promoció de les estructures d’economia social i solidària a la regió de Tànger-Tetuan-Al-Hoceima, al nord del Marroc.

El programa es basa en la consolidació de l’economia social i solidària com a element clau del teixit econòmic regional, la bona governança i l’establiment de mecanismes adequats per al finançament i l’acompanyament de les diferents iniciatives.

Així s’estableix la creació d’un fons per al finançament dels procediments necessaris per al compliment sanitari i de seguretat alimentària de les iniciatives locals d’economia social i el finançament del disseny i l’equipament de vuit iniciatives d’economia social i solidària de la regió en les normes de seguretat alimentària per tal d’obtenir l’aprovació de l’Agència Nacional de Seguretat i Salut i l’Alimentació.

També inclou el desenvolupament de cinc ecolodges per enfortir un desenvolupament turístic regional sostenible. Així es treballarà per a la conservació i millora del patrimoni territorial, i per a la revitalització de les activitats econòmiques locals i la creació de llocs de treball. Finalment es consolidarà l’Observatori Regional de l’economia social i solidària.

El Consell Regional de Tànger-Tetuan-Al-Hoceima és una de les principals institucions sòcies de la cooperació catalana al Marroc. La regió s’ha compromès a fer del sector l’economia social una palanca de desenvolupament econòmic i innovació, amb l’objectiu de promoure l’economia amb de la creació d’oportunitats, en particular per a les persones més desafavorides, com ara les dones i els joves.