El Casal Català de Zuric ha recuperat el concurs d’escriptura com un dels actes per celebrar la festivitat de Sant Jordi. La prioritat és fomentar l’escriptura i la lectura entre la població infantil, juvenil i adulta de la ciutat així com dinamitzar culturalment la comunitat catalanoparlant de Suïssa.

El concurs està adreçat a les persones residents a Suïssa. Hi haurà dues categories: A (fins a 12 anys) i B (de 12 anys en endavant). Les obres es dividiran en les modalitats de poesia i de prosa. Els treballs hauran de ser individuals, escrits en català i totalment inèdits.

La temàtica del concurs és lliure, en prosa, l’extensió màxima és de 5 DIN-A-4. Tots els treballs han de ser escrits a una sola cara, espai entre línies 1,5 i cos de lletra Arial, mida 12. Les obres han d’anar signades amb un pseudònim o un lema especificant l’edat i el grup al qual pertany.

Cada obra ha de ser enviada per correu electrònic on s’indiqui en lloc visible: ‘Concurs literari Casal Català Zuric 2020’, el pseudònim o lema, la categoria (A o B) i la modalitat (prosa o poesia), el telèfon i la data de naixement del concursant. Com a arxiu adjunt, s’ha d’enviar l’obra.

La data límit per a la presentació dels treballs concursants és el 16 d’abril del 2020. Els premis que es concediran durant la diada de Sant Jordi del Casal Català de Zuric que tindrà lloc el 25 d’abril.