El web del Centre de Documentació, que depèn de la Direcció General de Política Lingüística, ha adaptat la pàgina web del seuer facilitar-ne la consulta en línia atenent la crisi provocada per la Covid-19. Entre altres recursos, podeu trobar-hi un catàleg de 90 obres de sociolingüística a text complet en aquest enllaç, i volums diversos de la Biblioteca Tècnica de Política Lingüística.

També ofereix l’accés en línia a un ampli repertori obert d’articles internacionals de lingüística i sociolingüística, a un ric repertori de revistes sobre llengua accessibles en línia, i a gairebé 2.000 articles en català dels períodes 2018-2020 (uns 300), 2015-2017 (uns 300), 2010-2014 (uns 500), 2005-2009 (uns 400) i 2000-2004 (uns 400).

També s’hi pot consultar el repertori de notícies més ampli disponible sobre política lingüística a Catalunya, amb 130.000 articles publicats a la premsa diària sobre el català, 2.900 sobre l’occità o 350 sobre la llengua de signes catalana i els repertoris anuals i temàtics.

El Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística és un dels més importants d’Europa en matèries com la sociolingüística, política i planificació lingüístiques, lingüística aplicada, ensenyament i didàctica de la llengua, dret lingüístic, geografia i antropologia lingüístiques i política, cultura, societat i economia en relació amb la llengua.

El seu fons també és consultable al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC). El seu catàleg inclou més de 24.000 monografies, capítols destacats d’obres de diversos autors i articles de revista seleccionats.  El centre conserva les principals obres sobre la situació social del català que hi ha al centre, les més destacades de les quals són accessibles lliurement.