Foto: Freepik

El Govern català ha aprovat subscriure un conveni de col·laboració entre la Generalitat, mitjançant el Departament de Salut, l’Institut Català de la Salut i la Universitat d’Andorra, per a la formació d’estudiants d’Andorra en l’especialitat d’infermeria obstetricoginecològica (llevadoria).

El programa inclou l’ensenyament teòric impartit per Salut en aquesta especialitat i les pràctiques clíniques desenvolupades en un hospital acreditat per a la formació de llevadores. D’aquesta manera, es satisfà la voluntat de la universitat andorrana de potenciar la qualitat i la innovació i incrementar així el valor afegit a la formació dels seus professionals.

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, centre dependent de l’ICS, facilitarà, coordinarà i gestionarà la tutorització de la formació clínica, avaluarà les activitats docents i tramitarà les certificacions corresponents a les persones en formació d’Andorra en l’especialitat de llevadoria.