Foto: Freepik

El departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Govern català ha obert la convocatòria per ocupar la plaça de delegat/da a Austràlia i Nova Zelanda. La plaça a ocupar és a Sydney i la retribució anual bruta serà de 87.455,88 euros, amb les indemnitzacions que corresponguin per equiparar el poder adquisitiu i de qualitat de vida.

La persona seleccionada s’ocuparà de facilitar la representació institucional del govern a Austràlia i Nova Zelanda, promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generalitat amb els organismes internacionals presents als dos països, dirigir, impulsar i supervisar l’activitat de la delegació i dirigir la coordinació de les oficines sectorials del Govern, entre d’altres.

Els requisits per optar-hi són tenir una llicenciatura o grau i dominar el català i l’anglès (nivell C1). Es valorarà tenir experiència professional en funcions de direcció i en l’àmbit de les relacions internacionals, tenir un màster o postgrau en dret internacional o matèries semblants o tenir coneixements d’Austràlia i Nova Zelanda i conèixer idiomes pròpies del territori, entre d’altres aspectes.

Les persones interessades han d’enviar una carta de motivació i el seu CV amb els cursos, formacions de grau i titulacions, experiència professional i coneixements de català i anglès per correu electrònic a l’adreça provisió[email protected], indicant a l’assumpte “EXI205-20” i al cos del missatge les dades personals i de contacte. La data límit per presentar la candidatura és el proper 7 de desembre.