El Govern ha autoritzat la signatura de l’acord entre la Generalitat de Catalunya i els socis del consorci per a la gestió del projecte Shababuna; la nostra joventut: informada i ben preparada per decidir el seu futur!.

El projecte Shababuna busca combatre la desinformació sobre la migració irregular entre el jovent al Marroc, concretament a la regió de l’Oriental, al nord-est del país.

L’objectiu és que el col·lectiu de joves d’entre 14 i 25 anys de la regió marroquina Oriental conegui millor els riscos de la migració irregular, les alternatives per migrar a través de vies segures i les oportunitats al seu territori, en cooperació amb institucions regionals i locals.

S’inclou dins la convocatòria del Fons d’Asil, Migració i Integració (AMIF, per les seves sigles en anglès) de la Comissió Europea sota el tema 4: campanyes d’informació i sensibilització sobre els riscos de la migració irregular en països tercers i Europa. El fons està gestionat per la Direcció General de Migració i Interior de la Comissió Europea.