El Govern ha aprovat un acord de col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Acadèmia de Borgonya, a França, per tal de promoure un seguit d’accions conjuntes en matèria educativa. Un dels principals objectius és incrementar el coneixement de la llengua francesa per part de l’alumnat català.

El conveni, amb una durada de quatre anys, també contempla un seguit de programes de mobilitat destinats a l’alumnat i el professorat de diferents etapes educatives. Aquest nou acord s’afegeix als ja existents amb Montpellier, Quebec, Grenoble i Lió.

Pel que fa a l’àmbit de la formació professional, també es vol enfortir les relacions existents entre la Generalitat i l’Acadèmia de Borgonya. En aquest sentit, s’impulsarà la realització de pràctiques per part d’alumnes en altres institucions de formació o empreses del territori francès, es promouran intercanvis de professors i es desenvoluparan altres accions considerades d’interès comú.