El sector tèxtil català va sumar 1.800 milions d’euros en vendes a l’exterior durant el 2019, segons ha informat Texfor, que per primer cop facilita dades a nivell de Catalunya. Pel que fa la xifra de negocis va ser de 2.900 milions d’euros, mentre que el nombre d’empreses tèxtils van ser de 1.158, que reporten 24.000 llocs de treball en total.

Els principals per a la indústria tèxtil catalana a l’exterior van ser França (14,7%), Marroc (14,5%), Alemanya (9,4%), Portugal (8,7%) i Itàlia (8,7). D’altra banda, pel que fa la importació, els principals proveïdors van ser Xina amb una gran avantatge respecte els altres (26%), Itàlia (8,7), Alemanya (8,0%), Turquia (6,4%) i França (4,9%).

De cara les previsions per al 2020, Texfor pronostica que la indústria es veurà afectada pel context econòmic mundial i que “es mantingui la incertesa” i “les pulsions proteccionistes aranzelàries”. A més, considera que el sector “avançarà a diferents velocitats dependent del sector”, amb més afectació per al mercat de la moda arran dels canvis de paradigma en els hàbits de compra a favor d’altres indústries com els tèxtils tècnics.

El sector també apunta que com a principals “punts d’estrès” per a la industria podrien situar-se en un augment dels costos de producció, especialment en matèries primeres i les conseqüents pèrdues en competitivitat i en els marges de benefici.

“No obstant això i malgrat les dificultats a curt termini, la indústria tèxtil se situa com un dels principals vectors per propulsar els canvis que el conjunt de l’economia necessita cap a la sostenibilitat i la digitalització”, apunta Texfor.