Els ajuts a les inversions de les indústries agroalimentàries cofinançats entre la Unió Europea i el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya generen inversions de 135 milions d’euros a Catalunya.

Els ajuts destinats a inversions per a la transformació i comercialització d’aliments i a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments per un import total de 22,2 milions d’euros.

Es tracta de la tercera convocatòria d’aquestes línies d’ajut, que s’emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural PDR 2014-2020, i estan cofinançades en un 43% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, i en el 57% restant pel DARP.

L’objectiu és millorar la competitivitat de les indústries del sector industrial més important de Catalunya amb un volum de negoci de 28.000 milions d’euros. Els ajuts poden arribar al 40% en el cas de Pimes, al 20% en els establiments més grans que Pimes i que tinguin menys de 750 treballadors o fins 200 milions d’euros de volum de negoci, i un 10% en la resta de casos.

En aquesta convocatòria s’ha presentat 157 sol·licituds, de les quals han resultat elegibles 123, que equivalen un total de 92 empreses. La inversió prevista a realitzar pels expedients a subvencionar supera els 135 milions d’euros.