Exterior.cat ja té perfils a les xarxes socials de Facebook i Instagram. Fins ara, el portal que explica què fa Catalunya al món només era present a Twitter. És una acció més del web del Grup Comunicació21 que va estrenar-se el 21 de gener passat. Aquest mitjà té la voluntat de contribuir a donar visibilitat a l’acció exterior de la Generalitat i les diferents delegacions que té al món, així com de l’Institut Ramon Llull i les seves oficines.

El portal de Comunicació21 dona cobertura a tot allò que la Generalitat promou a l’exterior per ajudar a establir capital i teixit empresarial i cultural català, principalment al Benelux, Regne Unit, Irlanda, Alemanya, Itàlia i els Estats Units, on Catalunya té veu pròpia. A més, Exterior.cat també informarà sobre projectes en marxa, convocatòries laborals, inversions en ciència o activitats culturals, i farà seguiment de col·lectius i casals catalans.

En una primera fase, el web només està en català, però en un futur es contempla fer-ne una versió en anglès. L’edició digital d’Exterior.cat es complementarà cada tres mesos amb una revista impresa, amb una difusió d’uns 6.000 exemplars. El primer número de la revista apareixerà a principis del mes vinent amb una entrevista amb profunditat amb el conseller d’Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch.

Els continguts estan elaborats per un equip de periodistes i col·laboradors liderats per Quim Miró, que durant una dècada va formar part del gabinet de premsa de l’Ajuntament de Martorell, i que actualment viu als Estats Units.