El nombre de catalans residents a l’exterior continua creixent. A 1 de novembre de 2019, la xifra feta pública per l’Oficina del Censo Electoral situa el registre a 245.746 catalans inscrits, majors de 18 anys i amb dret a vot. Això suposa un augment de 9.248 electors en un sol any i de 19.365 electors des de les eleccions del 21 de desembre de 2017.

Segons la Federació Internacional d’Entitats Catalanes a l’Exterior (FIEC) aquests increments són “el producte de l’emigració continuada” que coneix Catalunya i de les “altes consulars per adquisició de la nacionalitat via la llei de la memòria històrica”.

Tot i això, la FIEC deixa clar que “aquestes xifres no tenen en compte el fet que molts catalans residents a l’exterior no s’inscriuen als consolats espanyols, particularment a Europa, i la xifra real de potencials votants exteriors és probablement molt superior a la xifra oficial”.

El CERA és el cens que permet als catalans de l’exterior poder votar en els diversos processos electorals en que tenen dret a fer-ho (eleccions generals, eleccions al Parlament de Catalunya, eleccions al Parlament Europeu i referèndums convocats per l’Estat).

Les condicions de vot, tal i com va quedar de manifest en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats espanyol, són desastroses atesa la baixa qualitat democràtica de la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) amb el pervers sistema del ‘voto rogado’ que va fer que únicament el 12% dels inscrits catalans podessin votar en les eleccions del 21 de desembre de 2017 i només el 9,3% en les eleccions a Corts del 10 de novembre de 2019.

El procés de reforma de la LOREG i a l’abolició dels articles 75 que instaura el ‘voto rogado’ i 42 que redueix els terminis de 54 a 47 dies, al que s’han compromès tots els partits al Congrés de Diputats i al Senat, s’abordarà, així ho esperem, en aquesta legislatura i hauria de comportar l’abolició del ‘voto rogado’ per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya..

També cal tenir en compte que per a poder optar pel vot electrònic, cas que l’Estat no impugni la llei catalana en aquest sentit que està pendent de discussió al Parlament de Catalunya, continua essent imprescindible que l’elector català de l’exterior estigui donat d’alta al CERA com a resident permanent.

Aquesta alta al CERA és també necessària per donar-se d’alta al Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior creat l’any 2014 amb finalitats estadístiques.