Foto: ACN

Girona va registrar el major augment relatiu de les exportacions a Catalunya, amb una taxa del 10,3%, sent la indústria càrnica, el sector químic i les semimanufactures els sectors. Amb l’arribada de la pandèmia i el tancament de fronteres, les exportacions gironines van caure un 23,7% a l’abril respecte al mateix mes de l’any anterior.

Aquest descens s’ha moderat al maig fins al 15,1%, i malgrat ser important, és menys de la meitat del que cauen les exportacions totals catalanes (-37,2%). Degut a l’especialització industrial en el sector alimentari i químic, que són els sectors que menys han patit durant aquesta crisi, les exportacions gironines han registrat un menor retrocés i es recuperaran abans.

La demarcació de Girona és la que, en termes globals, va registrar una evolució més positiva de l’economia el 2019. El VAB a preus constants va augmentar, segons estimacions pròpies, un 2,2% el 2019, lleugerament per sobre de l’1,9% del conjunt de Catalunya i cinc dècimes més que el 2018.

Aquests resultats positius també s’observen en l’evolució del mercat laboral ja que, el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social va créixer un 2,5% el 2019, per sobre de l’1,8% registrat de mitjana al conjunt de Catalunya.