Un equip d’investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Recerca Mèdica de l’Hospital del Mar (Barcelona) juntament amb l’Institut de Salut Pública de la Universitat de Porto (ISPUP) i estudia l’impacte dels espais verds en la salut física i mental durant l’aïllament, segons explica el rotatiu portuguès Expresso.

Els investigador han llançat un qüestionari en línia que pretén entendre l’efecte de l’exposició als espais verds sobre la salut mental i física dels portuguesos durant l’aïllament social. El qüestionari es divideix en quatre mòduls: l’ús d’espais verds i el contacte amb la natura, l’estrès, els símptomes i la caracterització de l’habitatge.

“Volem entendre fins a quin punt les persones durant aquest període van tenir més contacte amb espais verds, ja siguin a casa o en espais públics”, explica Ana Isabel Ribeiro, investigadora de ISPUP. “Aquest contacte ajuda la gent a afrontar millor el confinament i l’aïllament social? Com ​​influirà la seva salut física i mental?”, es pregunta Ribeiro.

Les respostes obtingudes, que no estaran a disposició dels investigadors fins al 4 de maig, permetran “caracteritzar el patró d’ús del portuguès”, així com comparar l’exposició del portuguès amb el català. “Espanya tenia una situació pitjor que la nostra, per la qual cosa és natural que la població estigui exposada a nivells més alts d’estrès”, ha subratllat.