Una avinguda de la ciutat de Novosibirsk on circules vehicles que contaminen de l’aire [Foto: S. Dukhovnikov]

Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) i de l’Institut de Catàlisi Boreskov, de l’Acadèmia de Ciències de Rússia a Novosibirsk, obre la porta a una reducció de les emissions de contaminants d’uns dels principals agents emissors: els automòbils.

En un nou estudi, els científics proposen principis de disseny i síntesi de catalitzadors per transformar molècules tòxiques que es troben a l’aire a temperatures inferiors a 0 ºC. L’estudi, publicat a Applied Catalysis B: Environmental, és un avenç important en el desenvolupament de materials catalítics per al tractament oxidant dels contaminants atmosfèrics a baixa temperatura.

La contaminació atmosfèrica per combustió és un dels problemes ambientals més greus, especialment en entorns urbans. A les ciutats densament poblades, la presència a l’aire d’òxids de nitrogen, partícules de carboni molt petites i monòxid de carboni (CO) perjudica greument la salut humana i augmenta la mortalitat.

La majoria de contaminants perjudicials que genera la combustió dels motors dels automòbils es redueixen al tub d’escapament dels vehicles mitjançant sofisticats convertidors catalítics. Els anomenats catalitzadors de tres vies transformen els òxids de nitrogen, el monòxid de carboni i els hidrocarburs en nitrogen molecular, aigua i diòxid de carboni, relativament inofensius.

“El desenvolupament de catalitzadors que funcionen de manera eficient a baixes temperatures és, doncs, un camp de recerca molt actiu”, explica Konstantin Neyman, professor ICREA a l’Institut de Química Teòrica i Computacional de la Universitat de Barcelona (IQTCUB).