La delegació del Govern català a Mèxic, amb seu a Ciudad de México, ha obert el procés de selecció de personal amb la convocatòria de tres ofertes de treball: tècnic/a de relacions institucionals, tècnic/a de comunicació i d’un administratiu/va. La data límit de presentació de candidatures finalitza el 15 de juliol de 2020.

La plaça de tècnic/a de relacions institucionals té com a requistis la titulació de grau o una experiència mínima de tres anys o superior prioritàriament en l’àmbit d’administració pública o ONG’s. La tasca és la de suport tècnic als departaments de la Generalitat sobre el desenvolupament de les polítiques i projectes sectorials de Mèxic i Amèrica Central. El sou anual brut és de 41.434,95 euros.

La plaça de tècnic/a de comunicació té com a requistis la titulació de grau i una experiència mínima de tres anys en l’àmbit de la comunicació i les relacions internacionals. Té com a prioritat organitzar i desenvolupar l’estratègia de comunicació de la delegació. El sou anual brut és de 41.434,95 euros.

La plaça d’administratiu/va té com a requistits la titulació de batxillerat o equivalent per fer la tasca de suport d’assistència al delegat i el suport administratiu a la delegació. El sou anual brut de 23.575,42 euros.

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts han de fer arribar la seva sol·licitud mitjançant una carta de presentació i el seu CV a la Delegació del Govern a Mèxic per correu electrònic a l’adreça [email protected]