La delegació del Govern català davant la Unió Europea, amb seu a Brussel·les (Bèlgica), oferta una plaça de tècnic/a de relacions institucionals. La retribució anual bruta és de 37.190,12 euros anuals bruts i el termini de presentació de candidatures finalitza el 16 d’abril de 2020.

Entre els requisits destaquen disposar de la titulació de grau o equivalent; ple domini oral i escrit de català, castellà, francès, anglès i neerlandès i coneixements sòlids dels sistemes polítics dels països del Benelux. Entre les funcions del càrrec destaquen les relacions institucionals de la Delegació en l’àmbit professional del Benelux i promoure les iniciatives de cooperació entre Catalunya i el Benelux.

La contractació laboral segons el règim local belga serà per un període d’un any. Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts han de fer arribar la seva sol·licitud i el seu CV a la Delegació del Govern davant la UE per correu electrònic a l’adreça [email protected]