Foto: Masquef, Morella i Garín, representants de la FIEC i la FAC, respectivament en la signatura del conveni [cedida]

La Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC) i la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) han signat un conveni de col·laboració per seguir la projecció de la cultura catalana arreu del món. En l’acte de la signatura del conveni hi van participar el president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, Pep Morella, i Jordi Gairín i Albert Masquef, vicepresidents de la FIEC.

“Aquest conveni serveix per posar la llavor de la tasca compartida que s’inicia des d’ara entre la FIEC i la FAC”, assenyala el vicepresident Jordi Gairín. L’acord ha permès formalitzar un dels canvis dels estatuts de la FIEC que es van aprovar en la darrera assemblea. El Cercle Català de Madrid -que presideix Masquef- és l’única associació de la FIEC que forma part de la FAC.

La FIEC és una agrupació d’entitats lliure, voluntària i autònoma que actua com a laboratori d’idees per fer avançar el coneixement i la satisfacció de les necessitats de la Catalunya Exterior. Aplega casals, associacions, agrupacions o centres catalans d’arreu del món, fomentar l’associacionisme català i contribueix a la promoció de la llengua i la cultura catalanes.

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) treballa per potenciar, facilitar i millorar la tasca de les entitats socioculturals d’arreu de Catalunya. Actualment agrupa prop de 150 associacions culturals a les quals ofereix el seu suport i assessorament en àmbits tant diversos com el jurídic, el comptable, el formatiu, de gestió i de reconeixement, la imatge corporativa i les aplicacions informàtiques.