L’Instituto Nacional de Estadística (INE), ha publicat les dades del ‘Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero’ (PERE) les dades del ‘Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero’ (PERE) tancades a 1 de gener de 2019. Aquestes dades de l’INE s’elaboren sobre la base dels registres consulars i inclouen la població inscrita per votar [els que formen part del CERA (Cens Electoral de Residents Absents)] i els menors de 18 anys.

Segons les dades de l’INE, un total de 316.599 catalans estan inscrits als consolats espanyols d’arreu del món (un augment de 14.074 en un any, el 4,7%). Aquestes xifres no inclouen les persones que han adoptat la nacionalitat del país d’acollida (de les quals no es difonen dades oficials) ni les segones o terceres generacions catalanes que han adoptat, normalment, la nacionalitat del país d’acollida.

Això representa un augment de 172.597 en el número de catalans residents a l’exterior entre 2009 i 2019 quan s’inicia el moviment migratori degut a la crisis i es consoliden moltes situacions familiars que passen d’emigració temporal a emigració de llarga durada.

L’augment de 14.074 persones en un any (el +4,7%), entre 2018 i 2019, és inferior a de l’any anterior en que l’augment va ser del 7,4%, no pot explicar-se només per millores tècniques de la inscripció o per les adquisicions de nacionalitat espanyola, i confirma les estimacions de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC) respecte de l’augment constant i persistent de l’emigració catalana cap a l’estranger des del començament de l’actual crisi econòmica.

L’augment de residents catalans a l’exterior (+4,7%) és dos punts superior a la mitjana estatal (+2,5%). Catalunya se situa com la tercera (fa tres anys era la quarta) en número de residents a l’exterior per darrera de Galicia (519.646) i Madrid (400.137) i per davant d’Andalusia (292.201), Castella i Lleó (176.649), Canàries (170.111), País Valencià (139.862), Astúries (133.854) i Euskadi (92.190).