Del 29 de juny al 3 de juliol, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona participa juntament amb sis universitats europees més en la setmana Eutopia. L’aliança la formen la UPF, Warwick, CY Cergy Paris, Vrije de Brussel·les, Göteborg i Ljubljana per tal de construir un projecte d’educació superior i recerca compartit, que vagi més enllà de les fronteres nacionals i es constitueixi en un campus interuniversitari global.

Davant de la situació actual, les sinèrgies que s’estan començant a desplegar entre les universitats de l’aliança són d’una fortalesa que permetrà a la UPF abordar el futur amb més garanties i consolidar la seva vocació europeista i internacional.

Durant tota la setmana s’han programat diverses reunions, conferències, tallers, concursos, visites culturals i visites a CY Cergy Paris. Entre els principals propòsits de l’esdeveniment es troben reunir tots els actors clau del projecte, reforçar la identitat i la cultura compartides d’Eutopia, avançar en les accions programades del projecte i comunicar-se amb les altres aliances.

Els actors implicats seran rectors i vicerectors de les diverses universitats, responsables i equips que lideren els diversos working packages i altres membres de les respectives comunitats universitàries. S’hi inclouen estudiants, personal d’administració i serveis i personal docent i investigador dels sis socis d’Eutopia.