El Govern de Catalunya participa, a través de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en un projecte de cooperació al desenvolupament al Líban que pretén enfortir les capacitats de governs locals del país per millorar els serveis bàsics de la població libanesa i els refugiats sirians.

L’objectiu és que els municipis puguin respondre als contextos canviants que es deriven de l’emergència humanitària a Síria en àmbits com el de la mobilitat, la planificació urbana, la protecció civil, l’aigua i el sanejament i la gestió de residus. Es tracta del projecte MASAR, en el qual participa l’ACCD a través d’un consorci d’entitats europees amb finançament del fons fiduciari de la Unió Europea.

Concretament, l’ACCD ha finançat una dotzena de projectes des de 2013, entre els que destaca un acord amb el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament per implementar un projecte de gestió i recollida selectiva de residus sòlids.

Amb una durada de tres anys, entre el gener del 2019 i el desembre de 2021, el projecte vol promoure la cohesió social entre el col·lectiu de persones refugiades i la població autòctona. El finançament del projecte prové del fons fiduciari MADAD, creat per la Comissió Europea el 2014 amb l’objectiu de millorar els serveis bàsics de la població libanesa i els refugiats sirians.