Font: AMB

Les àrees metropolitanes de Banjul (Gàmbia) i de Dakar (Senegal) seran l’escenari de dos projectes pilot en l’àmbit de la gestió integral de residus urbans. Els projectes tindran un enfocament netament metropolità i es faran de manera coordinada i col·laborativa entre els diferents ajuntaments que conformen les respectives regions metropolitanes.

Les accions, en línia amb el Pla director de cooperació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), s’han acordat després de la visita que representants del servei de cooperació i de l’àrea de gestió de residus de l’AMB van fer a l’Àfrica occidental el passat mes de juliol.

La gestió de residus suposa un gran repte per a aquests territoris. Entre els factors més destacables hi ha la de recollida de residus insuficient, l’escassa gestió dels abocadors i l’absència de reciclatge, amb infraestructures i estratègies de recollida insuficients, innumerables abocadors informals, absència de gestió dels residus orgànics, presència de persones recol·lectores informals que treballen sense condicions segures, etc. Tot plegat comporta problemes rellevants d’inseguretat i d’insalubritat.

COOPERACIÓ COORDINADA

A més de l’acció pilot que es durà a terme a Gàmbia, actualment els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat, amb l’entitat local Mbolo Association, estan implementant dos projectes de cooperació coordinada en l’àmbit de gestió de residus per fer efectiu el dret al sanejament al municipi gambià de Tujereng. Els dos projectes van ser aprovats a la convocatòria de subvencions 2018-2019 i compten amb suport econòmic i tècnic de l’AMB.

A principis de juliol, representants dels dos municipis i del servei de cooperació de l’AMB van visitar la zona per fer-ne el seguiment i desenvolupar-hi diverses activitats. Amb l’objectiu de proposar un model sostenible de residus, es va utilitzar el sistema d’informació geogràfica (SIG) per obtenir dades de generació domèstica i fer un mapa dels punts d’abocadors incontrolats.

Així mateix, la participació d’una estudiant del grau de Ciències del Mar de la Universitat de Barcelona (UB) ha permès fer una diagnosi ecosistèmica del litoral de Tujereng, zona d’alt valor ecològic. Aquest estudi determinarà l’impacte ambiental sobre els espais naturals que es deriven d’activitats humanes, com els restaurants de platja, la pesca, l’extracció de sorra, la construcció i altres activitats de lleure.