Foto: IREC

Investigadors de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) han desenvolupat una eina pràctica capaç d’avaluar la probabilitat de fallada de la xarxa elèctrica i identificar zones de risc en cas d’inundació extrema. L’IREC ha realitzat una prova pilot a Bristol (Regne Unit) i a Barcelona. En la prova pilot s’ha comprovat la seva eficàcia per tal de minimitzar els seus efectes i avaluar el risc de fallada de la xarxa i els costos associats.

Durant una inundació extrema, la xarxa elèctrica pot patir diversos errors com ara l’obertura no desitjada de proteccions, defectes en la infraestructura de la xarxa i fins i tot danys irreversibles que comporten un problema de subministrament d’electricitat, amb impacte directe en els ciutadans per talls en la llum.

Amb l’objectiu de minimitzar aquests efectes, el grup de Sistemes de Potència de l’IREC ha elaborat una eina capaç d’avaluar la situació de la xarxa elèctrica davant esdeveniments d’inundació extrems incorporant Sistemes d’Informació Geogràfica.

L’eina pren les subestacions elèctriques com a punts crítics d’anàlisi i un escenari d’inundació en la zona d’estudi que avalua el risc de fallada de la xarxa i els costos potencials. L’impacte tant a la zona concreta com a les àrees circumdants s’analitza amb criteris econòmics i socials que permet la planificació i gestió de mesures correctores i mitigar els possibles accidents derivats.

“Les ciutats s’han de preparar per lluitar contra el canvi climàtic en tots els sectors crítics, i sobretot l’energètic, ja que, si aquest cau en una zona, pràcticament tots els altres serveis cauen en cascada, quedant inactius. Nosaltres treballem per trobar mesures per fer la xarxa elèctrica més resilient”, diu José Luís Domínguez responsable del grup de Sistemes de Potència de l’IREC.