El Karoliska Institute i SciLifeLab, juntament amb investigadors clínics de set centres europeus liderats pel Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), han desenvolupat una nova tecnologia per interpretar el perfil genòmic dels tumors i informar sobre els tractaments més adequats en cada pacient.

Actualment, els equips mèdics han d’interpretar les alteracions moleculars detectades en els tumors dels pacients i seleccionar el tractament més apropiat d’acord amb l’evidència científica més recent. Aquesta eina pretén ajudar en aquesta presa de decisió. La plataforma ha estat descrita recentment en un article a la revista ‘Nature Medicine’.

Els dos investigadors que han descrit científicament la nova eina són el doctor David Tamborero, investigador sènior al Karoliska Institute, i el doctor Rodrigo Dienstmann, investigador principal de l’Oncology Data Science Group del VHIO.

Dienstmann ha apuntat que amb aquesta eina el que es busca és “donar suport als clínics en un context en què el procés de la presa de decisions cada vegada és més complex i sovint requereix l’ús de bases de dades i eines computacionals que no són fàcilment accessibles per a tots”.

UNA PLATAFORMA EN XARXA

Els investigadors apunten que a mesura que el nombre de biomarcadors continua creixent, cada vegada és més necessari l’ús de noves tecnologies que facilitin la interpretació de dades genòmiques i l’intercanvi d’informació per donar suport a la planificació del tractament.

Pensant en això, el consorci Cancer Core Europa (CCE) , on estan agrupats els set centres, va desenvolupar el ‘Molecular Tumor Board Portal’, eina que combina una varietat de mètodes bioinformàtics d’avantguarda per classificar la rellevància biològica de les variants genètiques i la seva accionabilitat clínica.

Aquesta plataforma la fa servir una xarxa col·laborativa de set centres europeus integrals contra el càncer, que inclou el VHIO. El portal ha analitzat més de 500 pacients en el context de l’assaig ‘Basket of Baskets’, un estudi de diversos braços per a pacients amb tumors definits d’acord amb les seves característiques genòmiques que no responen a les teràpies estàndard.

El portal permet compartir els resultats de manera segura en una aplicació web a través d’informes personalitzats que integren tota la informació molecular de cada pacient. Els informes són documents interactius rics en dades que es discuteixen durant reunions virtuals setmanals, en què representants d’equips multidisciplinars de cada centre de la xarxa defineixen les accions clíniques més indicades.