Albert Tortajada i Flores (Barcelona, 1961) és el director de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya d’Infraestructures des de fa gairebé una dècada. Una peça clau en la mirada enfora de FGC, qui actualment té quatre projectes en marxa a l’estranger i és un dels models més reconeguts arreu del món. Tortajada traça a Exterior.cat la projecció internacional que té Ferrocarrils des d’una mirada global.

Fa uns dies FGC va anunciar la implantació dun nou model operacional de control de tràfic ferroviari a Xile de la mà del grup d’enginyeria francès Egis. És la primera vegada que treballen conjuntament?

No, l’any passat hi vam treballar en un projecte d’un tren-tram de Bogotà. Des de FGC vam encarregar-nos de la supervisió del que desenvolupava Egis. Hi vam aportar el nostre coneixement i el talent. Fruit d’aquesta entesa, quan va sortir a concurs de licitació pública del projecte a Xile, Egis va proposar a FGC que hi aportés els seus coneixements per enfortir la proposta, que al final, n’ha sortit guanyadora.

En què consistirà el projecte ferroviari previst a Xile?

Xile compta amb una xarxa que té unes característiques força primàries quant a sistemes de control i de regulació del tràfic ferroviari. L’Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) de Xile aposta per un model de senyalització virtual, és a dir, que tot funciona mitjançant un sistema de control de ràdio. El projecte passa per l’implementació del Control per Senyalització Virtual (CSV), i el model operatiu de l’empresa ferroviària, per tal que el pas d’un sistema a l’altre es faci de manera fluïda disposant dels processos i estructura adequada.

En què es basa un sistema de Control per Senyalització Virtual (CSV)?

És una solució que augmentarà la seguretat i la productivitat. Actualment els trens disposen d’un sistema automàtic GPS que, d’una banda, garanteix el posicionament del tren i, d’una altra, permet regular sense necessitat de formalitzar els elements físics de fraccionament de la via. Aquest sistema és molt útil en aquells llocs on no hi ha cap instal·lació feta i té una incidència clara en la inversió. La inversió es concentra en adquirir un GPS i la transmissió de ràdio i tota l’acció passa per un centre de control que s’encarrega de regular la posició dels diferents trens i és qui dona les instruccions en el moviment dels trens.

Actualment hi ha altres projectes en marxa arreu del món. Quina és la tasca internacionalitzadora de FGC?

La vocació de FGC és la d’oferir un servei eficient com a transport públic als ciutadans. Però FGC té una tasca complementària que va més enllà. Es tracta de promoure assessoria internacional, col·laborar amb diferents institucions en iniciatives relacionades amb projectes constructius, de gestió de l’operació del servei ferroviari i de millores en els àmbits tecnològics de seguretat i de sostenibilitat. Gairebé sempre ho fem com a valor afegir d’altres empreses.

És el cas de Perú amb la supervisió del manteniment i l’operació de la línia 1 del Metro de Lima.

A finals de 2017, FGC va adjudicar-se un concurs públic per a la supervisió del manteniment de la línia 1 del Metro de Lima. Dos anys més tard, l’autoritat ferroviària de Lima va afegir-hi la supervisió de l’operació. La tasca de FGC és analitzar un seguit de dades del servei, com ara, la puntualitat o les avaries, que ens dona l’operador ferroviari i ho contrastem amb els valors de referència que estan establerts en el contracte de concessió. Així, els proposem un seguit possibles camins de millora per enfortir-ne el servei de cara als usuaris de la línia 1 del Metro de Lima.

A Colòmbia, FGC desenvolupa un projecte de renovació tecnològica del sistema de senyalització del Metro de Medellín.

Sí, es tracta d’adaptar el sistema de senyalització de circuit de dia del model europeu. FGC hi aporta els seus coneixements i l’experiència en el disseny d’aquest sistema. El treball se centra a adequar la prestació del servei tecnològic.

A Costa Rica, el projecte es basa en la implantació d’un nou sistema de tren elèctric de càrrega a la província de Limón.

Limón vol disposar d’un servei que tingui un ús mixte entre el trànsit de mercaderies i de viatgers fins a la capital San José, com el que disposa FGC. Així exportem el model de la línia de Barcelona a Manresa, passant per Martorell. En aquesta línia -que creua el Baix Llobregat- hi circulen trens de viatgers des de Plaça Espanya de Barcelona fins al Bages i alhora també hi circulen els trens de potassa que baixen de les mines de Súria i els trens de mercaderies de la factoria de Seat fins al Port. Aquest projecte s’hi afegeix el de la modernització del servei i l’increment de capacitat de la línia per aconseguir més transbords.

Què suposa que Costa Rica vulgui integrar el model català de ferrocarril?

És molt gratificant i ens indica que alguna cosa s’està fent bé des de fa anys. Que FGC exporti, per exemple, el seu model de manteniment fa que la tasca dels nostres tècnics tinguin un reconeixement en l’àmbit mundial i que, al mateix temps, puguin ser ells qui exportin el seu coneixement en altres llocs del món. Sempre dic que els tècnics de manteniment estan poc reconeguts i només s’hi pensa quan hi ha alguna errada en el servei. Però la realitat és molt diferent com ho demostren els projectes en els quals tenim incidència arreu del món.

Perú, Colòmbia i Costa Rica. Tots els projectes de FGC tenen la mirada posada a l’Amèrica Llatina?

A vegades és fruit d’una qüestió idiomàtica i això ens avantatja respecte d’altres competidors. Potser altres empreses més potents que FGC dels mercats anglesos o alemanys hi tenen més dificultats per aquest aspecte. Ara bé, només hem parlat dels nostres èxits, però hi ha altres concursos que ens hi hem presentat i no hem guanyat.

Fent una mirada global del sector del ferrocarril, quin lloc ocupa el model de FGC?

Segons el rànquing que elabora l’Imperial College de Londres seguint les ràtios d’eficiència operacional, FGC se situa entre els tres millors serveis del món dins la categoria del ‘combine rail’, és a dir, aquells que operen com a servei de metro sub-urbà. Això significa que FGC es troba en la gamma alta en la categoria de metro sub-urbà on hi forma part en una quinzena de ciutats d’arreu del món, entre elles, Hong Kong, Sydney i Nova York. Hi ha molta competència arreu del món i això ens obliga en tot moment a entendre les necessitats que té el mercat i a seguir potenciant el coneixement i l’especialització.