AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes és una organització catalana que porta més de tres dècades acompanyant els Pobles Indígenes i defensant els seus drets col·lectius, així com denunciant les vulneracions sistèmiques que pateixen per part d’estats i empreses que actuen als seus territoris.
Amb un enfocament basat en Drets, alterNativa treballa conjuntament amb organitzacions indígenes a l’Abya Yala, Amèrica Llatina, en projectes i processos d’acompanyament com amb xarxes de solidaritat internacional per tal d’exigir el compliment dels seus drets reconeguts internacionalment al Conveni 169OIT i la Declaració de Nacions Unides sobre Drets dels Pobles Indígenes. A més de la Cooperació internacional treballem com a línies estratègiques la Recerca aplicada, la Comunicació, la Incidència política en espais a Catalunya i a nivell internacional;i la mobilització ciutadana pel compliment efectiu de drets.

Des de Catalunya i amb una mirada globalimpulsem l’indiFEST, el Festival de Cinema Indígena de Barcelona, que aquest anycompleix la seva XIII edició; amb l’objectiu de promocionar el cinema i veu pròpies dels pobles, així com difondre alternatives socials, econòmiques, culturals i ambientals a models hegemònics i homogeneïtzadors de desenvolupament, amb especial èmfasi en les propostes que arriben des dels Pobles Indígenes.Organitzat en coordinació amb la Coordinadora Llatinoamericana de Cinema i Comunicació dels Pobles Indígenes CLACPI, des de la seva primera edició el2006, l’indiFEST ha estat present a diferents punts del territori català: universitats, centres culturals, cinemes, espais institucionals; és també un canal per aprofundir i donar compte dels Drets dels Pobles Indígenes a partir de les seves pròpies eines audiovisuals, potenciant la descentralització i accés de la comunicació pròpia dels pobles en relació als seus drets i relacions interculturals. Degut a la pandèmia del Covid19, l’indiFESTadapta el seu format online i amb accés lliure fins el proper 16 d’octubre. Sota el lema “Transnacionals, Aigua i Pandèmia”, ens apropem a les realitats dels pobles indígenes, des de les seves veus pròpies, reivindicacions i lluites.

AlterNativa treballa la comunicació com una eina estratègica per la defensa de drets a través de campanyes amb produccions pròpies i difusió per xarxes i mitjans. Com és la campanya Aigua és Vida, que denuncia la situació del Poble Maia Q’eqchí, que lluita contra la construcció il·lícita del complex hidroelèctric OXEC-RENACE al Riu Cahabón,AltaVerapaz, Guatemala; per part del Grupo Cobra, filial d’ACS. Visibilitzant els impactes socials, econòmics i ambientals del model extractivista neoliberal, Aigua és Vida denúncia els impactes de les transnacionals pels pobles indígenes i pel planeta. En aquest cas OXEC-RENACE, deixa sense aigua a comunitats senceres, provocant problemes d’alimentació i salut, extinció de fauna i flora d’espais protegits, i agreujant l’emergència climàtica, vulnerant drets col·lectiu a la Consulta Lliure, Prèvia i Informada del Conveni 169 de la OIT, i drets fonamentals de defensores/s com Bernardo Caal Xol, líder Q’ecqchí criminalitzat i empresonat per defensar els drets col·lectius del seu poble. Per exigir el compliment de Drets alterNativa ha posat en marxa una iniciativa ciutadana de recollida de signatures a la que demanem màxima difusió i suport.

Pel que fa a la Incidència institucional pel compliment de Drets alterNativa treballa en xarxa amb organitzacions i grups de treball amb els quals s’impulsen iniciatives conjuntes. A nivell internacional la CLACPI, la CODPI-Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas a l’Estat espanyol; i a nivell nacional a Catalunya el Grup Català d’Empreses i Drets Humans de laFede.cat; la Xarxa Teixint Resistències, el Grup de Compra Publica Socialment Responsable o la Campanya Global Empreses i Drets Humans. Des de tots aquests espais alterNativa treballa a Catalunya en diverses iniciatives entre les quals destaquem la visibilitat i protecció a Defensores i defensors de drets humans; denunciant la vulneració de drets per part de les empreses i estenent el marc de drets entre les administracions,en elmarc de la coherència de les polítiques públiques, pel seu compliment efectiu incloent clàusules socials a la contractació pública, impulsant el Centre català d’avaluació d’empreses a l’exterior, i el reconeixement polític i institucional dels Drets dels Pobles Indígenes pel compliment efectiu del Conveni 169 OIT.

Actualment i en el marc de la pandèmia, alterNativa, impulsa aquests darrers mesos una denúncia dels efectes de pandèmia de la COVID19 en àmbits com l’agreujament de les desigualtats ja existents, la manca i fragilitat dels sistemes de salut als seus territoris, l’acaparació de terres i recursos vitals com l’aigua o la desaparició de l’economia productiva i fonts de subsistència bàsiques. Com a exponents d’aquest àrea de treball, el comunicat que van impulsar amb més de 45 organitzacions i xarxes, o la sessió de treball d’aquest estiu de l’Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles del Parlament de Catalunya, a la qual alterNativa va ser convidada per explicar la situació dels pobles indígenes en el context de la pandèmia i que va donar com a resultat una Declaració Institucional de la cambra catalana.

Aitor Liendo és representant de Incidència alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes
Olga Cebada és coordinadora alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes