Voltant el món com a consultora d’organització d’empreses i comunicació corporativa, una s’adona que, a gairebé tots els països, un percentatge altíssim de les iniciatives empresarials son microempreses, petites i mitjanes empreses. Al front, gent valenta, emprenedora, preparada i passional que vol millorar el món oferint nous productes i serveis. En aquest sentit, els humans no som gaire diferents els uns dels altres.

En el cas de Catalunya i molts altres països europeus, el percentatge de pimes sobrepassa el 96%.
L’empresa catalana exporta i pot exportar coneixement a molts països en transició: al Centre d’Àsia, a l’Europa de l’Est i al Caucas, al centre d’Europa i als països Bàltics, als països del Sud-est europeu o al Nord de l’Àfrica, on el 99% de les iniciatives empresarials són Pimes, amb perfils no massa diferents a les nostres. Aquestes empreses representen una part importantíssima de l’ocupació dels seus respectius països, com també ho fa a Catalunya on volta el 70% de l’ocupació global.

Noves generacions d’emprenedors i emprenedores que roden la trentena i estan ben preparats, impulsen cada cop més l’economia en llocs remots del planeta; un veritable exèrcit d’emprenedors per millorar i canviar el món! El tamany de l’empresa no condiciona la creativitat i el talent encara que, en ocasions, sí que pot condicionar la innovació quan requereix d’inversions més importants; fer-ho en col·laboració pot ser més assumible.

Catalunya és i encara ho pot ser més, una exportadora de talent al món i, en aquest punt, col·laborar també esdevé un element estratègic. Aprendre de noves experiències i esdevenir més grans per fer front a projectes més grans. I encara que col·laborar internacionalment és un repte i un risc alhora (diferents cultures, diferents idiomes, diferents tradicions empresarials, etc.), obrir mercat es converteix en quelcom controlat si es disposa dels professionals preparats pel viatge; el repte vaga la pena!

És aquest procés de col·laboració, aliances i partenariats estratègics amb socis locals, el que ens permet anar teixint entramats empresarials potents i transfronterers que faciliten a la nostra economia no dependre només d’un sol mercat i no anar sols. A més, en l’actualitat aquestes iniciatives empresarials poden venir suportades per nombroses fonts de finançament estatals i europees que faciliten l’èxit i la culminació del procés. Una visió global i local alhora ens permet actuar en les dues direccions al mateix temps, consolidant la nostra posició al mercat, obrint-ne de nous, incorporant nous actius i alliberant-nos de la por a allò desconegut.

Montse Grau Comet és consultora del Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament