Quina és la capital d’Estat més propera a Barcelona, després d’Andorra la Vella?

Jesús MaestroLa Mediterrània és un mar que uneix i que separa, alhora, mons clarament diferents i diferenciats. Sovint se la mira de manera retòrica com si fos un accident que unes, les societats del Nord, gaudim –de moment- d’un cert desenvolupament i justícia social, a més de sistemes polítics democràtics; mentre que les del Sud, ai las, només poden sobreviure enmig de la pobresa, la corrupció, les dictadures i les desigualtats.

No hi ha només una causa que pot explicar aquestes enormes diferències. I la més important d’elles no és, certament, la religió. Són tot un conjunt de factors, una gamma àmplia que van des de descolonitzacions mal fetes que han dut al poder elits corruptes que no deixen els ressorts del poder; pobresa causada per una desigual distribució de la riquesa, en mans de quatre famílies amb ramificacions a Occident; conflictes que mai no es resolen, tot i poder-ho fer; fanatismes causats per la manca no ja de futur, sinó de present, etc.

Les desigualtats només poden ser resoltes des de dins, amb suport exterior. I aquí és on calen polítiques valentes, de suport als moviments democràtics, als nous règims sorgits de les revolucions de 2011, especialment a la República tunisiana. El respecte pels drets humans els hem de predicar amb l’exemple, no només amb retòriques buides.

I és des d’aquí des d’on podem començar a advocar per la creació d’un mar de pau i prosperitat, a la Mediterrània. Des de Barcelona som en una posició privilegiada: la UPM és un dels elements fonamentals. Les polítiques públiques d’aquí, les feines de la Unió per la Mediterrània –d’altra banda, pràcticament l’única Institució Internacional amb seu a Catalunya-, tot i les mancances, han de tenir el suport de les nostres institucions, tot fugint de debats estèrils.

Només així podrem fer que el mar que ens separa, també ens uneixi en la llibertat, la democràcia, els drets humans, i la justícia social.

La capital d’Estat més propera a Barcelona, després d’Andorra la Vella, és Alger.