Uns mesos enrere, un article de Carles Hernández en aquesta sèrie ja feia referència a Obreal Global Observatory, una associació d’entitats universitàries de la Unió Europea i d’Amèrica Llatina amb seu a Barcelona. Nascuda l’any 2004, com Observatori de les Relacions Unió Europea–Amèrica Llatina Obreal-, per dur a terme un projecte de l’aleshores Comunitat Europea. L’any 2017, Obreal va modificar els seus estatuts, va eixamplar l’abast geogràfic de les seves activitats i es va independitzar de la Universitat de Barcelona, que l’havia promogut en el seu origen. Obreal Global Observatory ha liderat una sèrie de projectes de cooperació internacional universitària amb Amèrica Llatina, els països àrabs, l’Índia i Àfrica. El més important de tots ells és, actualment, HAQAA-2 (Harmonisation, Quality Assurance and Accreditation Initiative for Africa). Es tracta d’un projecte plurianual 2020-2022, el més rellevant en l’àmbit de l’educació superior de la Unió Europea en l’àmbit ‘Investing in people’ del Pan-African Programme dut a terme en el marc del partenariat entre la Unió Europa i l’Àfrica.

Obreal Global Observatory lidera un consorci format per l’Associació Africana d’Universitats (AAU), l’Associació Europea d’Agències de Qualitat (ENQA) i el Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic (DAAD), la més potent agència europea de cooperació internacional universitària. HAQAA-2 es duu a terme en estreta associació amb la Comissió Europea, per una banda, i la Comissió d’Unitat Africana, per l’altra, la institució que gestiona les polítiques de la Unió Africana, amb seu a Addis-Abeba.

El fet que Obreal Global Observatory lideri un projecte d’aquesta naturalesa i un consorci format per institucions de tanta importància pot sorprendre, però en qualsevol cas suggereix inevitablement una pregunta des del punt de vista de la política exterior de Catalunya: no convé aprofitar aquest tipus d’oportunitats per a enfortir la presència de Catalunya en el món de les relacions internacionals, en particular amb relació a un continent tan important com Àfrica?

S’han posat de moda, en els darrers anys, sobretot en la seva versió anglesa, les expressions “diplomàcia cultural”, “diplomàcia comercial” i “diplomàcia de recerca”. Obreal, des del seu inici en 2004, va promoure la idea que la “para-diplomàcia”, en tots els seus vessants, era essencial per a dur a terme una política de relacions internacionals, sobretot en el cas de nacions sense Estat, que no tenen una personalitat jurídica internacional plena i no poden disposar d’un servei diplomàtic propi. La Generalitat de Catalunya té tractes amb l’African Union similars als que té Obreal Global Observatory en el marc d’HAQAA-2? Té tractes amb Àfrica en el seu conjunt com els que té Obreal Global Observatory gràcies al seu partenariat amb l’Associació Africana d’Universitats (AAU)?.

Aquestes són preguntes senzilles que permeten respostes també senzilles, en sentit afirmatiu o negatiu. Per a respondre-les, això no obstant, cal plantejar primer una pregunta també ben senzilla i donar-li una resposta no ambigua: Volen Catalunya i les seves institucions d’autogovern tenir, de veritat, una política de relacions exteriors cap a Àfrica (o Amèrica Llatina, o India, o els països àrabs)? ; o, en realitat, el que volen és fer veure que la tenen, transformant la veritable política en simple gesticulació, mentre es cuiden determinades clienteles internes?

En aquests moments, Obreal Global Observatory està contribuint a posar en marxa els grups de treball que, en nom de la Comissió d’Unitat Africana, posaran en marxa les grans iniciatives d’integració continental en l’àmbit de l’educació superior. En la tardor, està prevista la celebració a Brussel·les d’una nova Cimera triennal Unió Europa i la Unió Africana. En les actuals circumstàncies és del tot imprevisible quin serà el resultat d’aquesta Cimera; però és possible que, en aquesta ocasió, el mandat d’HAQAA-2 quedi ampliat. Obreal Global Observatory està disposat a acceptar nous encàrrecs i a enfrontar nous reptes, com ha fet des del seu naixement l’any 2004.

Per tal de fer-ho, aprofitarà també els resultats de l’únic projecte de recerca Horizon 2020 dedicat a l’estudi monogràfic de les relacions bi-regionals de la UE: el projecte EULAC Focus i a la coordinació del qual Obreal Global Observatory va estar íntimament associada). Però seria millor que no ho fes a títol individual sinó amb el suport del Govern de la Generalitat i el conjunt del teixit associatiu català. Obreal Global Observatory està disposat a aportar el seu actiu gairebé únic: el coneixement, sobre el qual no ha pretès mai tenir cap dret de propietat intel·lectual.

 

Ramon Torrent és catedràtic jubilat de la UB, exdirector de relacions exteriors en el Servei jurídic del Consell de la UE i president d’Obreal Global Observatory