Comprar i consumir llibres en català a l’estranger

Al web del Casal Català de la Badia de San Francisco i el Nord de Califòrnia escric, no tan sovint com voldria, sobre llibres. Recomanacions tant per als catalans que [...]