La Generalitat de Catalunya ha activat un formulari on-line per denunciar qualsevol incidència relacionada amb el vot exterior dels catalans. A través l’Oficina de Drets Civils i Polítics, es posa a disposició de la comunitat catalana a l’estranger perquè exposi els motius pels quals es presenta una consulta o queixa. En aquest sentit, des de l’oficina es valoraran els fets i es donarà una resposta.

Davant la promixitat de tres compteses electorals en un mes i mig -la més propera el 28 d’abril amb les eleccions espanyoles-, els catalans a l’exterior ja han iniciat els tràmits per poder exercir el seu dret a vot. Segons ha pogut saber Exterior.cat, s’han detectat incidències a l’hora d’accedir el certificat digital en el formulari del web de l’Instituto Nacional Electoral. En l’intent de sol·licitar el voto rogado, el procés s’atura que apareix el missatge que no existeix la inscripció amb les dades del certificat digital.

La consulta del cens electoral a les ambaixades i consulats finalitza dilluns vinent, 18 de març. En aquest mateix període, es duran a terme les reclamacions per a l’inclusió o exclusió al Cens Electoral de Residents Absents (CERA). Del 6 al 30 de març s’obrirà el termini per a sol·licitar la inscripció com a electors residents a l’Estat espanyol, però temporalment vivint a l’estranger al registre ERTA i la sol·licitud prèvia del vot per correu al Cens Electoral de Residents Absents (CERA).

A partir del 8 d’abril, les delegacions provincials de l’oficina del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) iniciaran els tràmits per enviar tota la documentació als electors que hagin sol·licitat el vot per correu. El 24 d’abril, finalitzarà el termini per enviar el vot per correu a l’ambaixada o al consulat del país on resideixin els electors. El dipòsit del vot en urna a les ambaixades i consulats serà del 24 al 26 d’abril.

Aquest 2019, la població catalana amb dret a vot a l’exterior, inscrita a l’oficina del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) és de 237.944 persones.