L’Institut Obert de Catalunya posa en marxa el Programa CRE, els cursos de català per adreçats a joves de 12 a 17 anys de tot el món per a joves residents a l’estranger. La finalitat és la millora de la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana.

Les activitats que promou el Programa CRE estan enfocades a joves adolescents i en un context d’immersió en la cultura dels països de llengua catalana, des d’una visió global i oberta. És un curs amb una presència activa del professorat.

Es vol potenciar l’autonomia de l’alumne a l’hora de decidir el seu ritme de treball, però tota l’activitat de l’alumne està supervisada per professors, els quals mantenen un contacte regular amb tots els alumnes. El programa està adreçat a qualsevol parlant de qualsevol varietat del català. Les activitats han estat realitzades per parlants de totes les varietats del català.

El curs 2020-21 està dividit en dues parts: de l’1 d’octbure de 2020 al 31 de gener de 2021 (primer trimestre) i de l’1 de febrer al 31 de maig de 2021 (segon trimestre). El període de matrícula estarà obert del 21 al 27 de setembre (primer trimestre) i del 18 al 25 de gener de 2021 (segon trimestre).